En egen sida för aktuellt om medicinering

Allt som berör medicinering samlas på sidan Aktuellt om medicinering av djur. Just nu finns där exempelvis länkar till försäljningsstatistik över mikrobläkemedel och svar på vanliga frågor om läkemedelsbokföring för produktionsdjur. Sidan hittar du här.

Mer information:

överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029530 5138