Kadaverinsamling som beställs av myndigheterna

Honkajoki Oy ansvarar för hämtningen av döda djur. I sådana fall då myndigheterna är tvungna att beställa en kadaverinsamlare för hämtning av ett dött djur beställs transporten via Honkajoki Oy:s beställningscenter på numret 010 834 6460. Centret betjänar vardagar kl. 8.00-16.00.