Nya rekommendationer för mikrobläkemedel har publicerats

Evira har i samarbete med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet publicerat nya användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur.

I den senaste uppdateringen tas hänsyn till förändringar i prevalensen bland djur, förändrade uppfattningar om behandling och nya läkemedelspreparat som kommit ut på marknaden. I rekommendationerna beaktas dessutom förändringar i läkemedelsresistensen bland de bakterier som orsakar djursjukdomar. Att följa rekommendationerna är en väsentlig del av ansvarsfull medicinering av djur.

Rekommendationerna finns inte i tryckt form. Rekommendationerna hittar du här. En översättning till svenska publiceras senare.

Mer information:

överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi, tfn 040 489 3352