Påminnelse om några läkemedelsfrågor till de veterinärer som ansvarar för hälsovården på gårdar

Den veterinär som ansvarar för hälsovården på gårdar som hör till Naseva och Sikava ansvarar också för att gårdens läkemedelsbokföring motsvarar användningen av läkemedel. Om veterinären har förskrivit en större dos och en längre karenstid ska även dessa uppgifter vara korrekta. Läkemedelsbokföringen måste vara i ordning på gården för att du ska kunna fortsätta att överlåta läkemedel i reserv. Hälsovårdsplanen och medicineringsdelen ska uppdateras åtminstone varje år. Här kommer också ett par påminnelser om sådant som är bra att kontrollera när planen uppdateras.

Säkerställ att läkemedelsbokföringen i Naseva eller Sikava är korrekt och ajour

Det lönar sig att ser över läkemedelsbokföringen i Naseva eller Sikava tillsammans med ägaren. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid följande saker:

  • Är läkemedlens karenstider registerade korrekt?
    Om du har förskrivit en längre karenstid än den godkända karenstiden, måste detta synas även i den elektroniska bokföringen. Detta är viktigt med tanke på livsmedelssäkerheten.
  • Har alla läkemedel som man gett själv på gården registrerats i hälsovårdssystemet?

Uppdatering av hälsovårdsplanen

Kom ihåg att uppdatera hälsovårdsplanen åtminstone varje år. Dessutom ska den alltid uppdateras när det finns behov av att ändra medicineringen på grund av sjukdomsläget på gården eller av någon annan orsak. Planen ska sparas i hälsovårdssystemet.

När du gör uppdateringen så fundera tillsammans med gårdsfolket om medicineringsbehovet är normalt och lätt att identifiera: I planen ska beskrivas vid vilka symtom behandling ska påbörjas. Likaså är det bra att beskriva hur man ska gå till väga om behandlingen inte tycks ha någon effekt. Likaså är det nyttigt att skriva in kriterierna för när man ska kontakta veterinären.

En sådan doseringsanvisning som ”xx ml/djur” är inte ensam tillräckligt exakt för att säkerställa att läkemedlet används korrekt. Skriv alltid doseringen per kilo kroppsvikt (t.ex. xx ml/10kg, xx ml/100 kg) i medicineringsdelen.

Kom ihåg bestämmelserna om mikrobläkemedel.

  • Användningen av kritiskt viktiga mikrobläkemedel är begränsad för att dessa läkemedel ska behålla sin effekt.
  • Förordningen om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur förutsätter en klinisk eller mikrobiologisk diagnos före medicineringen. Enligt bestämmelserna ska prover tas minst en gång om året, om man behandlar samma åkomma upprepade gånger med mikrobläkemedel eller ordinerar gruppmedicinering.
  • Man får inte överlåta fluorokinoloner eller tredje och fjärde generationens cefalosporiner i reserv

Förordningen om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur hittar du här.

Mer information:

överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029530 5138