Saparo förnyas, välj om du vill ha nyhetsbrevet på finska eller svenska

Nyhetsbrevet Saparo har förnyats. Nyhetsbrevet skickas via det nya distributionssystemet och innehållet publiceras på webbplatsen Evira.fi. Förändringen beror på det nya publikationssystemet som tagits i bruk på webbplatsen Evira.fi.

Sändlistan för nyheter förblir oförändrad. En förändring är att i fortsättningen har vi separata svensk- och finskspråkiga sändlistor. I det gamla systemet har vi haft endast en sändlista, så prenumeranterna har tyvärr inte kunnat indelas enligt önskat språk. Detta första nummer av nya Saparo har skickats till alla prenumeranter på finska och på sce.

Om du även i fortsättningen vill få Saparo på finska, behöver du inte göra något. Om du vill ändra din prenumeration till Saparo på svenska, kan prenumerationen ändras via länken i slutet av e-postmeddelandet. Respons på Saparo skickas enklast via länken ”Ge respons på denna sida”, som finns nere på varje sida. Vid problem kan man också ta kontakt via e-postadressen info@evira.fi.