Vet du väl vilken häst du behandlar?

En stulen ponny har på senaste tiden figurerat i olika medier. Veterinären borde alltid fästa uppmärksamhet vid en papperslös häst. Se till att din hästpatient är identifierad och anmäld till den finska databasen.

Varje häst ska ha ett pass

Varje häst ska ha en identitetshandling (hästpass eller registerbok) med korrekta och uppdaterade uppgifter. Den ursprungliga identitetshandlingen ska kunna uppvisas utan dröjsmål på den plats där hästen hålls. Alla finländska hästar som tävlar har från och med år 2000 försetts med transponder och från om med 1.7.2009 har det varit obligatoriskt att förse hästen med en transponder i samband med identifieringen i alla EU-länder. Största delen av hästarna borde således vara försedda med transponder. Chipnumret som finns i passet och det som finns på hästen ska motsvara varandra. 

Påminn ägaren om att det är obligatoriskt att göra flyttanmälan för hästar

Det lönar sig även att påminna hästhållare om att hästen måste anmälas till den finska hästdatabasen. Detta krav gäller även för hästar som införs till Finland för en längre tid än 90 dagar. Enda undantaget är avelshingstar som förs in endast för reproduktionsperioden.

En häst som patient

Innan beslut om medicinering fattas måste veterinären veta vilka mediciner som kan ges till hästen. För att detta ska vara möjligt,

  • påminn redan vid tidsbokningen om att hästens identitetshandling måste vara med då hästen behandlas
  • kontrollera med en chipläsare att hästen och identitetshandlingen motsvarar varandra
  • kontrollera om hästen berörs av notering om slaktförbud

Om hästens identitetshandling inte finns att tillgå då hästen kan medicineras endast med läkemedel som är godkända för produktionsdjur. Kom alltid ihåg att anteckna de läkemedel med karenstid på 6 månader som finns på hästläkemedelslistan i passet, om det inte finns en notering om slaktförbud i hästens pass.

Läs mer:

Bestämmelser om identifiering av hästar

Frågor om identifiering av hästar 

Guide om medicinsk behandling av hästar (pdf) 

Förteckning över hästläkemedel (Kommissionens förordning omsubstanser som är väsentliga för behandling av hästdjur (EU) nr 122/2013) (pdf)