Saparo nyhetsbrev till veterinärer, oktober 2016

14.10.2016

Afrikanska svinpesten hotar fortsättningsvis Finland

Sjukdomsläget i fråga om afrikansk svinpest har under detta år förvärrats i Baltikum och Polen och under sommaren spred sig sjukdomen till nya områden som tidigare varit fria från sjukdomen. Restriktionsområdena som etablerats på grund av afrikansk svinpest har flera gånger breddats under sommarens lopp och för närvarande är hela Estland och merparten av Lettland och Litauen restriktionsområde.

Läs mer

Uppföljningen av CWD hos hjortdjur intensifieras – prover krävs

Sjukdomen CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur har detta år blivit aktuell på ett nytt sätt, eftersom den nu för första gången påträffats i Europa. I Norge har konstaterats tre fall hos fjällrenar och två hos älgar. Alla var vilda djur från södra delen av Norge. Smittfallens ursprung är ännu okänt.

Läs mer

Risken för scrapie bland får och getter i Finland försumbar

Europeiska unionen har beviljat Finland klassificeringen land med försumbar risk för klassisk scrapie. Kommissionens förordning trädde i kraft 8.9.2016. Eftersom alla finländska djurhållningsplatser med får och getter i och med ändringen klassificerats som djurhållningsplatser med försumbar risk avskaffas den frivilla hälsokontrollen i fråga om scrapie.

Läs mer

Uppföljningen av MRSA bland svin 2016-17

Förekomsten av bakterien MRSA bland slaktsvin följs åter upp. Uppföljningen utgör en fortsättning på slakterikartläggningen som gjordes åren 2009-2010. Insamlandet av prover inleddes i september 2016 och det tar ett år. 

Läs mer

Beviljande av ett pass för sällskapsdjur till ett djur, vars ägare bor utanför EU

Med stöd av förordningen om sällskapsdjur kan inte ställas några krav på ägarnas nationalitet eller stadigvarande hemort. Ett pass för sällskapsdjur kan i Finland också beviljas ett sällskapsdjur/en ägare, som bor utanför EU oberoende av ägarens nationalitet.

Läs mer

Fortfarande temporära begränsningar i användningen av procainpenicillin

Störningen i tillgången på injektionspreparat som innehåller bensylpenicillinprocain fortsätter. SHM:s beslut om underskridande av den obligatoriska upplagringen gäller fram till 31.12.2016. Än så länge finns ingen information om när läget normaliseras.

Läs mer

En ny anvisning på remiss: Hur en gammal identitetshandling för hästdjur kompletteras med en läkemedelsbehandlingsdekal

På de gamla registreringsbevisen och passen för hästar finns inte rum för ett förbjudande av slakt eller för läkemedel med sex månaders karenstid. Därför har det från och med början av 2000-talet varit möjligt att förse dessa gamla handlingar med en s.k. läkemedelsbehandlingsdekal.

Läs mer

Evira med på Veterinärdagarna

Evira hälsar veterinärerna som deltar i Veterinärdagarna 30.11.-2.12.2016 välkomna till sin expoavdelning!

Läs mer

 

Prenumera på Saparo nyhetsbrev till veterinärer

Teman: