En ny anvisning på remiss: Hur en gammal identitetshandling för hästdjur kompletteras med en läkemedelsbehandlingsdekal

På de gamla registreringsbevisen och passen för hästar finns inte rum för ett förbjudande av slakt eller för läkemedel med sex månaders karenstid. Därför har det från och med början av 2000-talet varit möjligt att förse dessa gamla handlingar med en s.k. läkemedelsbehandlingsdekal. Enbart det att handlingen kompletteras med dekalen säkerställer inte livsmedelssäkerheten.

I Eviras anvisning som är på remiss föreslås att dekalen laiframöver får fästas endast av en officiell kommunal veterinär eller en länsveterinär. För en häst som kan slaktas för att användas som människoföda kompletteras dekalen alltid med sex månaders karenstid före slakt.

Anvisningen som är på remiss (endast på finska) finner du fram till den 3 november på sidan: Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä.