Uppföljningen av CWD hos hjortdjur intensifieras – prover krävs

Sjukdomen CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur har detta år blivit aktuell på ett nytt sätt, eftersom den nu för första gången påträffats i Europa. I Norge har konstaterats tre fall hos fjällrenar och två hos älgar. Alla var vilda djur från södra delen av Norge. Smittfallens ursprung är ännu okänt.

CWD är en prionsjukdom, som hör till samma grupp av hjärnsjukdomar som galna ko-sjukan BSE och scrapie hos får. Sjukdomen har redan i årtionden förekommit såväl i hjorthägn som hos vilda hjortdjur i USA och Kanada. Sjukdomen sprider sig horisontellt från ett djur till ett annat sannolikt via avföring, urin och dregel.

CWD är en långsamt framskridande, progressiv sjukdom. Eftersom inkubationstiden är lång (>15 mån), förekommer symptom först då djuren är vuxna. Typiska symptom är kraftig avmagring och förtvining, djuret drar sig undan från flocken, hänger med huvudet, upprepar vissa tvångsrörelser, verkar nervöst, dreglar, gnisslar tänder, dricker och urinerar rikligt, skälver och vacklar. Sjukdomen leder alltid till döden.

CWD ingår i Eviras program för uppföljning av djursjukdomar. Nu vill man ytterligare intensifiera uppföljningen och då behövs också veterinärernas hjälp. Prover krävs av sjuka hjortdjur och sådana hjortdjur som påträffats döda. Det är också bra om hjortdjur som dött i trafiken undersöks med tanke på CWD, särskilt om det konstateras vara magert. Provdjuren ska vara vuxna, över ett år gamla individer. Prover kan lämnas in av alla vilda och hägnade hjortdjursarter och renar.

Som prov lämnas huvudet i sin helhet. Huvudet ska vara helt, men hornen kan sågas bort. Till provet bifogas en remiss som kan skrivas ut på Eviras webbplats (TSE-kartläggning av hjortdjur, undersökningsremiss). Huvudet förpackas så, att paketet förblir oskadat och inte läcker. Paketet sänds med Matkahuolto till adressen Evira, Matkahuolto, Oulu. Frakten kan märkas med att mottagaren betalar. I Evira tas obex och lymfkörtlar som prov och de undersöks med metoderna ELISA och Western blot.

Varpu Hirvelä-Koski, Marja Isomursu, Minna Nylund och Sirkka-Liisa Korpenfelt