Saparo utkommer framöver oftare

Nyhetsbrevet Saparo som Livsmedelssäkerhetsverket Evira redigerar och som är riktat till veterinärerna utkommer framöver oftare. Samtidigt upphör översättningen av brevet till svenska på grund av att antalet abonnenter på det svenskspråkiga nyhetsbrevet är så litet.

De som tidigare abonnerat på svenskspråkiga Saparo läggs automatiskt till som abonnenter på det finskspråkiga nyhetsbrevet. Om man så vill kan man lämna abonnentlistan genom att följa anvisningarna i slutet av detta nyhetsbrev.

Artiklarna i februari månads Saparo kan läsas också på Eviras webbplats

Respons på Saparo och andra nyhetsbrev från Evira kan sändas till e-postadressen info@evira.fi