Zoonoscentret

I Finland har information om förekomsten av zoonooser, deras alstrare, matförgiftningsepidemier och mikrobläkemedelsresistens fram tills nu kunnat fås ur THL:s publikation ”Smittsamma sjukdomar i Finland”, Eviras publikationer om djursjukdomar i Finland (”Eläintaudit Suomessa”), matförgiftningar i Finland (”Ruokamyrkytykset Suomessa”) och analysresultaten från foder- och gödseltillsynen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset”) samt ”Finres-Vet” liksom ur de länderrapporter gällande Finland som sammanställts av EFSA och EU:s årliga sammandrag. Därför har det varit ganska svårt att skapa en helhetsbild av uppföljningen. För att underlätta detta har den information som finns i ovan nämnda publikationer samlats på dessa sidor.

Läs mera