Bakteriesjukdomar

Av dessa sidor framgår skilt för varje enskild bakterie resultaten av uppföljningen bland befolkningen, livsmedel, djur och foder.