19.5.2009 Forskningsseminarium: Parapoxvirus i munsjukdom hos renar

19.5.2009

<div>Bland finländska renar har det redan i flera års tid, i synnerhet på vintrarna, förekommit en munsjukdom som i värsta fall kan leda till att renen dör. Sjukdomen sprids lätt på epidemiområdena och medför stora ekonomiska förluster för rennäringen.</div>

Forskare Maria Hautaniemi
Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Evira, Helsingfors
Evira/Helsingfors Vik, Auditorium C111 Kalevi
ti 19.5.2009, kl. 15.00 – 16.00

Sjukdomssymptomen är försämrad aptit, feber, sår och senare vårtliknande bildningar på läpparna och på munnens slemhinnor.

Epidemier av munsjukdom hos renar

Hittills har den värsta munsjukdomsepidemin varit vintern 1992–1993, då ca 400 djur dog och närmare 3000 behövde veterinärvård. Samtidigt konstaterades sjukdomssymptom hos människor som hanterat de sjuka renarna samt hos några får. Prover från renar som led av munsjukdomen samt prover från hudförändringar på människornas händer har undersökts i elektronmikroskop, varvid man hittade parapoxvirus.

Parapoxvirusen hör till familjen koppvirus (Poxvirus), som består av över 80 stora DNA-virus som infekterar både djur och insekter. Till släktet parapoxvirus, som huvudsakligen infekterar idisslare, hör fyra arter: orfvirus hos får (ORFV), papulär stomatit hos nötkreatur (BPSV), falska kokoppor hos nötkreatur (PCPV) samt parapoxvirus hos nyzeeländsk kronhjort (PVNZ).

Under vintrarna efter den första epidemivintern har sjukdomen förekommit jämnt, men vintern 1999–2000 förvärrades situationen igen till en epidemi. Tidigare forskning i veterinärvirologi har visat att sjukdomen 1993-1994 orsakades av ett virus som liknade ORFV hos får, men 1999-2000 visade det sig att epidemin orsakades av ett virus som liknade falska kokoppor hos nötkreatur (PCPV).

Ett projekt för att sekvensera parapoxvirusets genom har inletts vid Evira

PCP-virus hos nötkreatur har tidigare konstaterats orsaka sjukdom endast hos nötkreatur och människor; trots infekteringsförsök har man inte lyckats överföra viruset t.ex. till får. Eftersom tidigare undersökningar har visat att det virus som orsakade sjukdom vintern 1999–2000 är ett virus som liknar PCPV och dess ursprung inte har kunnat närmare bestämmas, startade Evira ett projekt för att sekvensera hela genomet hos det ”nya” parapoxvirus som under 2000-talet förekommit hos renar. Arbetet har skett i samarbete med Moredun Research Institute (Edinburgh, UK), High Throughput Center/ Biomedicum och Molekylmedicinska Sekvenseringslaboratoriet/ Biomedicum samt virusforskningsenheten vid University of Otago (Nya Zeeland), där det första PCPV-genomet samtidigt har sekvenserats.

Genomet för parapoxviruset hos renar har visat sig strukturellt vara likartat som andra sekvenserade poxvirus, men det fanns också påtagliga skillnader jämfört med de närbesläktade ORF- och BPS-virusen. Parapoxviruset hos renar saknar t.ex. sex gener i genomets högra ände jämfört med ORF- och BPS-virusen. Viruset hos renar har oftast de för parapoxvirus beskrivna gener som påverkar förmågan att alstra sjukdomar samt dessutom nya gener som är okända hos andra virus. Genomjämförelser tyder på att viruset hos renar har överförts från nötkreatur till ren.

Ytterligare information:
forskare Maria Hautaniemi, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, maria.hautaniemi at-merkki-kapea.gifevira.fi, tel. 050 573 6891

Det behövs ingen förhandsanmälan till Eviras forskningsseminarier.
Välkommen!

 


 

Teman: