23 nya sorter togs med på växtsortlistan

17.2.2012

<p>Växtsortnämnden har godkänt 23 nya växtsorter att tas med på den nationella växtsortlistan för år 2012. Av dem är 22 åkerväxtsorter och sorter av gräs för grönytor och en är en lantsort dvs. en ursprungssort. I Finland kan man producera frö endast av sådana sorter som är införda på sortlistan antingen nationellt eller i något annat EU-medlemsland.</p>

Att en sort är införd på den nationella sortlistan utgör dessutom ett tecken på att sorten lämpar sig för odling i Finland. För ursprungsväxternas del visar ett införande på listan att sorten är värdefull med tanke på skyddet av genresurser. På den finska sortlistan finns inte en enda genetiskt modifierad (gm) sort. Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprätthåller den finska växtsortlistan.

Som ursprungssort togs höstrågen Pääkkölä med på sortlistan. Pääkkölä kommer från Piippola och är enligt ägaren ”över två meter”.

Nya oljeväxtsorter är vårrapssorterna Smilla och Majong. Smilla är en tysk och Majong en svensk hybridsort.

Av höstsädsorterna togs den tyska hybridrågen Helltop med på sortlistan.

Norska Ragna är en ny flerradig kornsort. Tvåradiga kornnyheter är tyska Columbus, svenska SW Mitja samt Scrabble som kommer från Storbritannien. Alla tvåradiga sorter håller på att bedömas av Bryggerilaboratorium Ab:s kornkommitté beträffande deras lämplighet för odling av maltkorn.

Nya sorter från inhemska Boreal är vårvetet Wappu, havren Wilhelmiina, matärten Jymy och stärkelesepotatisen Osku. Dessutom representerar Boreal den tyska havren Flocke och foderärten Rocket. Rocket har gula frön.

För sortlistan godkändes också de norska havresorterna Vinger och Haga samt de tyska havresorterna Charly och Rocky.

Av vallväxterna togs den inhemska timotejsorten Rubinia med på listan.

Ytterligare några nya sorter av gräs för grönytor godkändes för sortlistan 2012. Nya sorter hos oss är rödsvingelsorterna Wagner 1, Rosetti 1, Greensleeves och Capriccio samt ängsgröet Kaitos. De här sorterna kommer från Danmark och Holland.

Växtsortnämndens beslut publiceras i Finska växtsortmeddelanden på Eviras webbplats
Evira.fi > Publikationer > Växter > Finska växtsortmeddelanden

Mera information:
överinspektör Tapio Lahti, Evira, tfn 0400 640 881
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: