30.9.2009 Eviras Vetenskapsdag

23.9.2009

<p>Välkommen till att lyssna på intressanta föredrag om livsmedelssäkerhet och djursjukdomar samt att se på vår omfattande posterutställning över hela fältet av Eviras vetenskapliga forskning.</p>

Vetenskapsdagen är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig i förväg.

Vetenskapsdagen ordnas kl. 10.00-13.00 i Evirahuset, Mustialagatan 3, Vik, Helsingfors.

Välkomsthälsning av forskningsdirektör Liisa Sihvonen

Livsmedelssäkerhet
Ordförande, specialforskare TkD Tiina Putkonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi

10.00-10.15 Nanovetenskap och nanoteknologi – Är jag en produktanvändare?
specialforskare Liv Kukkonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

10.15-10.30 GMO och toxikologi
enhetsdirektör Kimmo Peltonen, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

10.30.-10.45 Effekten av tarmceller på olägenheter från mögelgifter
forskare Martina Jonsson, forskningsenheten för kemi och toxikologi, Helsingfors

10.45-11 Bedömning av livsmedelshygienisk verksamhet i professionella kök
specialforskare Pirkko Tuominen, enheten för riskvärdering, Helsingfors

11.00-12 .00 Lunch

Djursjukdomar
Ordförande, veterinär, DMV Karoliina Alm-Packalén, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

12.00-12.15 Kontrollen över Blue tongue i Finland
specialforskare Ulla Rikula, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors

12.15-12.30 Influensa som sjukdom hos svin
forskare, Tiina Nokireki, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Helsingfors

12.30-12.45 Missvisande salmonellafynd – en utmaning för laboratorier
forskare Henry Kuronen, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Kuopio

12.45-13.00 Nationella särdrag i förekomsten av trikinella hos oss
forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, Uleåborg
Slutord och sammandrag om Vetenskapsdagen, forskningsdirektör Liisa Sihvonen

Föreläsningarna sker på finska

Tilläggsuppgifter:
forskningsdirektör Liisa Sihvonen, tfn 02077 24363, liisa.sihvonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: