Afrikans svinpest konstaterad i Leningradområdet

23.10.2009

<p>Världsorganisationen för djurhälsa OIE berättade 20.10.2009 att afrikansk svinpest har påträffats hos svin i Ryssland i Leningradområdet i närheten av S:t Petersburg. De svin som hade insjuknat avlivades. Afrikans svinpest är en allvarlig djursjukdom som med lätthet sprider sig. Utgående från djurens symptom kan den inte skiljas från klassisk svinpest. Sjukdomen förekommer allmänt i Afrika. Utanför Afrika förekommer smitta i Europa på Sardinien och i Kaukasien. Sjukdomen smittar inte till människan.</p>

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som förekommer hos svin och vildsvin. Typiska symptom i sjukdomens akuta skede är hög feber, blodutgjutning i huden och i de inre organen och hög dödlighet.

Traditionellt har afrikansk svinpest påträffats främst bara i Afrika. I Europa är sjukdomen endemisk på Sardinien. År 2007 spreds sjukdomen till Georgien i Kaukasien och därifrån vidare till Armenien, Azerbadjan och Ryssland. Man har inte lyckats få sjukdomen under kontroll och den har fortsatt att sprida sig i området. I oktober konstaterades djur i Leningradområdet ha fått den här sjukdomen.

Inkubationstiden för enskilda djur är 5–15 dygn. Sjukdomen kan förekomma i akut, subakut och kronisk form. Då blodutgjutning tydligt kan ses i djurets hud och öron är det skäl att misstänka akut klassisk svinpest eller afrikansk svinpest. I den akuta formen är det första symptomet i allmänhet hög feber (över 40 °C) i kombination med apati, aptitlöshet, snabb och försvårad andning samt ögon- och nosflöde. Ett symptom kan också vara kastning i ett tidigt skede av dräktigheten. Djuret har svullnad eller blodutgjutning under huden, i synnerhet i kroppens perifera delar och i öronen. Djuret kan falla i koma innan det dör, vilket inträffar inom 1–7 dygn efter att de kliniska symptomen inträtt. Djuren på gården kan insjukna och dö till 100 procent.

Sjukdomen smittar vanligen via luftvägarna och munnen, då djuren kommer i direkt eller indirekt kontakt med svin som är smittade, eller via foder som är kontaminerat med virus. Sjukdomen smittar också via fästingar, i synnerhet av släktet Ornithodoros. Vildsvin kan bära på viruset och överföra det till svin. En del vildsvin får själva inga sjukdomssymptom men sprider ändå viruset.

Om man märker ovannämnda symptom hos svin eller av andra orsaker misstänker att svinen har insjuknat i afrikansk eller klassisk svinpest, ska man omedelbart kontakta kommunveterinären på den ort där gården finns, eller om denne inte kan nås ska länsveterinären kontaktas. Veterinären bedömer situationen och tar vid behov prov på djuren för att utreda orsaken till symptomen.

Evira har beredskap att fastställa om det är afrikansk svinpest, om sjukdomen misstänkts hos svin. Sjukdomen kan påvisas i form av antingen virus i organen hos döda svin eller antikroppar i svinens serum.

Ytterligare information
Sjukdomsbekämpning:
överinspektör Saija Jokela, Enheten för djurhälsa och välfärd, tfn 0400 318 510
Diagnostik :
forskare Tiina Nokireki, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 413 1687

 

Teman: