Afrikansk svinpest bekräftad i närheten av S:t Petersburg

11.1.2011

<p>De ryska myndigheterna bekräftade den 9 januari att afrikanskt svinpestvirus konstaterats i de 30 svinkroppar som den 31 december påträffades i en avfallshanteringsanläggning i kommunen Lomonosov i oblastet Leningrad.</p>

De avlidna svinen härstammar från en privat gård i byn Volodark i oblastet Leningrad. Stadsdelarna Petrodvortsov, Krasnoselsk och Pushkin i S:t Petersburg och kommunerna Hatsina och Lomonosov i oblastet Leningrad har försatts i karantän.

Undersökningarna av virusets ursprung och hur viruset kommit till oblastet Leningrad fortsätter.


Mer information:
om afrikansk svinpest (Evira): Enhetschef Liisa Kaartinen, tfn 040 840 7364
om införsel från länder utanför EU (Evira): Överinspektör Tiina Juselius, tfn 050 528 9879
om bekämpningen av sjukdomar på gårdarna (ETT): Verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi, tfn (06) 412 6999

Teman: