Afrikansk svinpest i Litauen medför importrestriktioner

14.2.2014

<p>Enligt uppgifter från veterinärmyndigheterna i Litauen har afrikansk svinpest konstaterats hos två vildsvin i Alytus och Vilna i sydöstra Litauen i slutet av januari. Utförande av svin och svinprodukter från det infekterade området förbjöds med Europeiska kommissionens skyddsbeslut. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar jägare, turister och övriga personer som återvänder från Litauen till Finland att beakta de fastställda importförbuden för produkter från tamsvin och vildsvin.</p>

Svinkött och svinprodukter kan innebära en betydande risk för att sjukdomen ska spridas även till Finland. Det är förbjudet att mata svin med matrester i EU-länderna. Efter eventuella besök på lantgårdar eller jaktturer bör man utföra vederbörlig desinfektion av sin personlig mundering så som kläder och skor.

Den afrikanska svinpesten är en ytterst allvarlig virussjukdom bland svin som sprider sig lätt, och inte smittar människor. Sjukdomen kan innebära snabbt ökande dödlighet bland svin. Sjukdomen som lätt sprids orsakar snabbt omfattande skador för svinnäringen, livsmedelsproduktionen och livsmedelsexporten.

Den afrikanska svinpesten har spritts bland tamsvin och vildsvin i Ryssland och Vitryssland. Inom EU har omfattande åtgärder vidtagits för att förebygga spridningen av sjukdomen. Sjukdomen har aldrig påträffats i Finland.

Evira uppmanar fortsättningsvis jägare att anmäla fynd av döda vildsvin eller vildsvin som misstänkts vara sjuka som påträffats i Finland, och skicka in prover för test för afrikansk svinpest.

Mer information om afrikansk svinpest (Evira)

EU-kommissionens skyddsbeslut om skyddsåtgärder i anslutning till afrikanska svinpesten i Litauen (pdf 705 kt)

Kommissionens skyddsbeslut (Jord- och skogsbrukministeriet)

Anvisning för import av svin från EU-länder (Evira)

Exporten av svinkött och levande svin till Ryssland har stannat upp på grund av afrikansk svinpest som konstaterats i Litauen (31.1.2014) (Eviras nyhet) 

Mer information:
överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503

Teman: