Afrikansk svinpest i ryska Karelen

2.3.2012

<p>Afrikansk svinpest (ASF) har påträffats på två gårdar i Segezja-området i Karelska republiken. Orten ligger öst om Nurmes ungefär 160 kilometer från finska gränsen. Tillsvidare vet man inte hur många svin som har insjuknat och varifrån sjukdomen kommer.</p>

ASF började sprida sig i Georgien i Kaukasusområdet 2007 och därifrån har den spridit sig till olika delar av Ryssland. Det första ASF-fallet i närheten av Finland konstaterades i S:t Petersburgsområdet hösten 2009. Dessutom konstaterades ASF-sjukdomsutbrott under 2011 i januari på Leningrads läns område, i mars i närheten av S:t Petersburg och i april i Murmansk- och Archangelskområdena.

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som sprider sig med lätthet och som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen orsakas av ett virus och den drabbar både tama och vilda svin. Hos tama svin orsakar sjukdomen oftast hög feber, blodutgjutelser på huden, andningssvårigheter och tarmsymtom och leder till hög dödlighet på gårdarna. Sjukdomen smittar inte människor. Sjukdomen har aldrig påträffats i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker både tama och vilda svin med tanke på ASF. Om man misstänker att svinen på gården har afrikansk svinpest eller annan allvarlig smittsam djursjukdom ska man omedelbart kontakta kommunalveterinären på orten för att utreda situationen. Om man hittar ett sjukt eller dött vildsvin i naturen, ska man också anmäla om detta till kommunalveterinären, så att djuret kan undersökas i Evira.

ASF kan sprida sig direkt från ett djur till ett annat eller indirekt mellan personer, bilar eller till exempel med dåligt stekt kött. Det är absolut förbjudet att mata svin med matrester i Finland och i hela EU-området. Från områden, där ASF-sjukdomen förekommer, får inte importeras svin, svinkött eller livsmedel som tillverkats av dessa, inte ens för eget bruk.

Dessutom är det viktigt att man följer myndigheternas och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT:s allmänna anvisningar och rekommendationer för förebyggande av djursjukdomar.

Mer information om införsel av livsmedel  på finska
Etusivu > Elintarvikkeet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >  Tuliaistuonti 

Villkoren för import av kött och köttprodukter från vilt som en privatperson har fångat på en jaktfärd samt jakttroféer på finska
Etusivu > Evira >  Asiakokonaisuudet >  Eläimistä saatavat sivutuotteet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >  Yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomat lihat ja lihatuotteet

Mer information om sjukdomen och bekämpning av sjukdomen om afrikansk svinpest
Framsida > Djur >  Djurhälsa och sjukdomar >  Djursjukdomar >  Svin >  Afrikansk svinpest

Insändning av prover på vildsvin för virusundersökningar på finska
Etusivu > Eläimet >  Eläinten terveys ja eläintaudit >  Näytteenotto- ja lähetysohjeet >  Villisika 

Anvisning om desinfektering av djurtransportmedel i utlandstrafiken på finska
Etusivu > Eläimet >  Tuonti ja vienti >  Tuonti EU:n ulkopuolelta >
  Tyhjien EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi

Om gårdarnas sjukdomsskydd (ETT)

Ytterligare information:
Om bekämpning av sjukdomar:
Överinspektör Tiia Tuupanen, Enheten för djurens hälsa och välfärd,
tfn 040 489 3348
Om sjukdomen och diagnosticering:
Specialforskare Tiina Nokireki, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 050 413 1687
Om importvillkoren:
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, Enheten för import-, export- och ekokontroll,
tfn 050 386 8412

Teman: