Akrylamidhalterna i livsmedel borde fortsättningsvis sänkas

4.6.2007

<div>De kontrollundersökningar som gjorts i Finland på livsmedel som finns på marknaden visar att man ytterligare borde minska uppkomsten av akrylamid i livsmedelstillverkningen. </div>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira lät senast år 2005 göra en kartläggning av akrylamidhalterna i pepparkakor, kex och knäckebröd. Akrylamidhalterna i de pepparkakor som Lantmännen Analycen AB analyserade uppvisade en variation på 82–770 mikrogram/kg. Halterna i andra kex var från 120 mikrogram ända upp till 1000 mikrogram/kg. Halten i ett importerat knäckebröd var 970 mikrogram/kg. Motsvarande halter har också observerats under tidigare år.

Inom EU finns för närvarande ingen maximigräns för akrylamidhalten i livsmedel. Utgångspunkten är att livsmedelsindustrin övervakar kvaliteten på sina produkter och har som mål för sin produktutveckling att sänka höga akrylamidhalter i de livsmedel, där uppkomsten av akrylamid är störst. Sådana livsmedel är bl.a. potatischips, pommes frites, knäckebröd, kex och frukostprodukter.

Asparaginsyra och reducerande socker, alltså glukos, som finns i livsmedlens råvaror, ger vid upphettning upphov till akrylamid både i industriella tillverkningsprocesser och vid hemtillverkning. Ju högre temperatur, desto mera akrylamid bildas. Akrylamid är ett cancerframkallande ämne. EU-kommissionen har ordnat särskilda akrylamidseminarier för den arbetsgrupp som bereder lagstiftningen om främmande ämnen. Seminarierna sammanhänger med resultaten av EU:s forskningsprogram (www.heatox.org) om mekanismerna för uppkomst av akrylamid, dess skadeverkningar och därigenom ett motiverat behov att minska akrylamidhalterna i livsmedel.

Man började på internationell nivå fästa uppmärksamhet vid akrylamid i livsmedel i april 2002, då resultaten av akrylamidforskning från Sverige publicerades. Då gjordes också de första akrylamidanalyserna av livsmedel i Finland. Därefter har akrylamidhalterna i livsmedel årligen följts upp. Resultaten av undersökningarna finns på Eviras webbsida http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/akryyliamidi/

För övervakningen och forskningen i Finland har analytisk beredskap för bestämning av akrylamid i livsmedel i Finland skapats vid både Evira och Tullaboratoriet. Tullens egna resultat av tullövervakningen finns på adressen www.tulli.fi

Anvisningar som beretts på den europeiska industrins CIAA:s försorg och i samarbete med EU-kommissionen och som är avsedda för aktörer och konsumenter för att minska halten av akrylamid i livsmedel finns på Eviras webbsidor http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/akryyliamidi/. Livsmedelsindustriförbundet i Finland har sänt ett brev om detta till sina medlemsföretag.

Ytterligare information:
Livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, tel. 020 77 24287, 050 386 8433

Teman: