Aktuell information om veterinärer i informationstjänsten och veterinärförteckningen

9.11.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira legitimerar de veterinärer som är verksamma i Finland. Evira beviljar också veterinärmedicine studerande rätt att temporärt utöva veterinäryrket (lagen om utövning av veterinäryrket 29/2000). För att sköta de skyldigheter som fastställs i lagen publicerar Evira veterinärförteckningen, vars nyaste nummer, Veterinärer 2011, har nu kommit ut. Uppgifter om veterinärer finns också i Eviras offentliga informationstjänst som fungerar i realtid.</p>

 I veterinärförteckningen (bara på finska) finns uppgifter om nästan 2 200 legitimerade veterinärer i Finland och om lite mer än hundra veterinärmedicine studerande som har rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

Uppgifterna uppdateras ständigt
Veterinärer som studerat i Finland och utomlands legitimeras regelbundet. 2010 legitimerades 69 veterinärer som avlagt examen vid Helsingfors universitet och 27 veterinärer som avlagt examen utomlands. Av de veterinärer som studerat utomlands hade den största delen dvs. 15 personer avlagt examen i Estland, vid Tartu lantbruksuniversitet. Under de första tio månaderna 2011 har man legitimerat 68 veterinärer varav 34 har avlagt examen utanför Finlands gränser.

Uppgifterna om antalet veterinärer och deras kontaktuppgifter förändras ständigt. Uppgifterna om veterinärer och studerande som har rätt att utöva veterinäryrket och de nyaste uppdateringarna kan alltid kontrolleras i den offentliga informationstjänsten på Eviras webbplats Evira > Asiointi > Sähköinen asiointi > Yleiset > Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu (på finska).

Den offentliga informationstjänsten togs i bruk på sommaren 2011 och uppgifterna i tjänsten uppdateras i realtid och är på så sätt bättre uppdaterade än uppgifterna i förteckningen som kommer ut en gång om året. Den avgiftsbelagda förteckningen Veterinärer 2011 kan beställas på Eviras webbplats Evira > Julkaisut

Förteckningen delas ut till alla apotek, regionförvaltningsverk och läkemedelspartiaffärer.

Mer information:
sekreterare Kirsi Rantala, enheten för juridiska frågor,
tfn 02077 24322, 050 555 3982, kirsi.rantala at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: