Aktuellt inom riskvärdering -seminarium 15.4.2013

22.3.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar seminariet Aktuellt inom riskvärdering. Seminariedeltagarna får möjlighet att lyssna på sakkunniga inom riskvärdering av djursjukdomar, växthälsa och livsmedelsrisker. Under seminariet presenteras pågående och genomförda riskvärderingsprojekt.</p>

Seminariet arrangeras den 15 april 2013 på Ständerhuset, sal 15, Snellmansgatan 9–11, Helsingfors.

Bekanta dig med programmet (på finska, pdf 125 kB)

Anmäl dig senast den 2 april 2013 via Webropol-länken
eller per e-post till johanna.makela at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi.

Seminariet är avgiftsfritt och innehåller morgon- och eftermiddagskaffe. Lunch på egen bekostnad.

Begränsat antal deltagare.

Välkommen!

Ytterligare information:
Kirsti Savela, enhetschef, kirsti.savela at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi, tfn +358 50 439 5220
Johanna Mäkelä, sekreterare johanna.makela at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi, tfn +358 40 7715 972

Teman: