Aktuellt inom riskvärdering -seminarium 16.5.2014

30.4.2014

<p>På seminariet presenteras en hel del forskningsresultat om riskvärdering av djursjukdomar, växthälsa och livsmedelsrisker.</p>

Vad gäller forskningsresultat om livsmedelsrisker presenteras en analys av fördelar och nackdelar med strömming som näringskälla. Riskvärderingen av kampylobakterier i livsmedelskedjan och miljön ger information som kan användas för att utveckla riskhanteringen och uppföljningsprogrammen. Dessutom omfattar seminariet också om riskvärdering av livsmedel som gäller barns kumulativa exponering mot tungmetaller i näringen samt intaget av bioaktiva ämnen i växtbaserade näringstillskott.

Seminariet tar också upp djursjukdomar, vars spridning på grund av strukturomvandlingen diskuteras. Den nya snabba metoden av riskvärdering, NORA, den första versionen lanseras.

Dessutom diskuteras om resultaten av riskvärderingen av en långsamt framskridande sjukdom i centrala nervsystemet hos får och getter (scrapie) och om resultaten visar så låg förekomst att Finland skulle uppfylla definitionen för försumbar risk av World Organisation for Animal Health OIE.

Växthälsa diskuteras utifrån ett riskbedömningsperspektiv i föredrag om invandringsrutter för nya växtförstörare som hotar växtproduktionen och bedömning av deras betydelse. På seminariet presenteras också en prioriteringsmodell för farliga växtförstörare genom vilken den nationella tillsynen över lagstiftningen om växthälsa och riskbedömningen av växthälsa kan riktas till arter där risken för växtproduktionen i Finland är särskilt hög.

Välkommen att diskutera med Eviras riskvärderingsexperter.

Seminarieföreläsningarna anknyter till  riskbedömningsprojekt 
Ta del av seminarieprogrammet (på finska) (pdf)

Seminariet Aktuellt inom riskbedömning 16.5.2014, Unionsgatan 37, 1 vån, föreläsningssal 1049.
Anmälan senast 8.5.2014 per e-post johanna.makela /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Närmare information om seminariet ger:
Kirsti Savela, forskningsenhetschef, tfn 050 439 5220
Johanna Mäkelä, sekreterare, tfn 040 7715 972

 

 

 

Teman: