Alla pälsfarmer inspekterade

5.3.2010

<p>Länsveterinären på regionförvaltningsverket och kommunala veterinärer har inspekterat alla de 30 pälsfarmer, som organisationen Oikeutta Eläimille publicerade bildmaterial om den 17 februari 2010. Antalet farmer ökade från det ursprungliga antalet 29, eftersom det i ett område fanns två olika farmer. På en av farmerna fanns inga djur. Under inspektionerna konstaterades försummelser på fem farmer dvs. på 17 procent av de farmer, där det fanns djur. Råd gavs på två av farmerna.</p>

Försummelser som konstaterades var trasiga hyllor i burarna, en del av rävburarna saknade hyllor helt och hållet och en del saknade stimulansmaterial såsom pinnar att tugga på. På en av farmerna konstaterades också trasiga burbotten. På en farm hade man försummat rymningssäkerheten. På en del av farmerna konstaterades brister i bokföringen över skötseln av sjukdomar hos djuren och avlidna djur. Under inspektionerna påträffades inga sjuka eller skadade djur som borde avlivas.

Pälsfarmarna i fråga har uppmanats åtgärda de konstaterade bristerna inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut kontrolleras att försummelserna avhjälpts.

Om farmer, på vilka försummelser konstateras, lämnas en begäran om undersökning till polisen.

Organisationen Oikeutta eläimille lämnade den 18 februari 2010 Livsmedelssäkerhetsverket Evira information om de pälsfarmer, som man publicerat bildmaterial om. Utgående från materialet hade Evira skäl att misstänka att farmerna brutit mot djurskyddslagstiftningen och uppmanade regionförvaltningsverken att se till att en djurskyddsinspektion omedelbart utförs på farmerna i fråga.

Inspektionerna inleddes den 22 februari 2010 och den sista farmen inspekterades i dag.

Lisätietoja:
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404
enhetschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 

Teman: