Än så länge har inte påträffats några koloradoskalbaggar

14.7.2010

<p>I Finland har man i år än så länge inte påträffat några koloradoskalbaggar. Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörers normala kartläggningsinspektioner börjar snart i södra och östra Finland. Evira följer med Meteorologiska institutets väderprognoser och inriktar vid behov inspektionerna därefter. Just nu är det av största vikt att yrkes- och fritidsodlarna på eget initiativ kontrollerar odlingarna och anmäler eventuella fynd.</p>

Denna sommar och de två föregående somrarna har koloradoskalbaggar inte påträffats i Finland. Individerna som övervintrat i Baltikum och Ryssland där koloradoskalbaggar förekommer har redan sökt sig upp i potatisbestånden. Det varma vädret påskyndar deras utveckling och populationerna kan bli mycket stora och det påverkar risken att koloradoskalbaggar sprider sig till oss särskilt nästa sommar.

Baggar kan ändå också denna sommar sprida sig till Finland med stormvindar och åskfronter från syd och sydost. Förutom att de kan sprida sig till oss med luftströmmar kan de också sporadiskt komma in i vårt land med trafikmedel. Risken att skalbaggen sprider sig är som störst vid Finska vikens sydkust och i sydöstra Finland.

I potatisbeståndet kan så här års påträffas såväl vuxna koloradoskalbaggar som ägg och efter mitten av juli också larver. Som vuxen är skalbaggen cirka en centimeter lång. Den har gul rygg med 10 svarta längsgående strimmor och den orangefärgade halsskölden har svarta fläckar. Baggens mannagrynsstora ägg sitter i täta klungor på bladens undersida.

Den nykläckta larven är cirka 1-2 millimeter lång och rätt mörk. Larverna växer snabbt och då skiftar den kullriga ryggen snabbt färg till orangerött. Larven har svart huvud och två längsgående rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen. Som fullvuxen är den något över en centimeter lång.

Vuxna baggar och larver äter först hål i potatisbladen. För den värsta ödeläggelsen står larverna som vid massförekomst äter upp bladen tills endast bladnerverna återstår. Den uppätna potatisblasten bildar härdar i växtbeståndet som är lätta att urskilja från det övriga växtbeståndet. I köksträdgårdar kan också förekomma andra insekter som äter blad av växter, men skadorna de åstadkommer kan inte mäta sig med dem som koloradoskalbaggen åstadkommer. Koloradoskalbaggar kan också äta andra potatisväxter (familjen Solanaceae), men potatisen är deras absolut viktigaste värdväxt.

Koloradoskalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis i världen. Ödeläggelsen den orsakar beror på att den snabbt förökar sig och saknar naturliga fiender. Evira ber också alla yrkes- och fritidsodlare av potatis som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar omedelbart kontakta journumret för anmälning av koloradoskalbaggsobservationer så att förekomsten kan verifieras. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer svarar för inspektionerna och bekämpningen.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (klo 9-20).

Kontaktuppgifter och mer information om koloradoskalbaggen finner du på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduktion/koloradoskalbagge/

Evira kommer med nästa koloradoskalbaggsmeddelande den 28 juli 2010, om inget särskilt behov yppar sig före det.

Mer information ger: Sektionschef Raija Valtonen, tfn. 040 560 2510

 

Teman: