Anmälningen till kompetensprov för djurtransportörer börjar

16.5.2007

<div>Tamdjur av hästdjur, nötkreatur, får, getter och svin jämte fjäderfä får transporteras och skötas i ett landsvägsfordon endast av en person som har ett sådant kompetensbevis för förare och skötare som avses i djurtransportförordningen. Erhållande av kompetensbevis förutsätter utbildning enligt djurtransportförordningen och ett godkänt avlagt kompetensprov. Kompetensproven börjar veckan 21.</div>

Provet kan avläggas vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Vik och i samtliga länsstyrelsernas verksamhetsställen. Prov arrangeras från och med maj med cirka fyra veckors intervall.

Deltagande i provet förutsätter genomgången utbildning enligt djurtransportförordningen. Ett intyg över genomgången utbildning eller en verifierad kopia av detta skall uppvisas på provplatsen.

Ett kompetensbevis skall kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten från och med den 5 januari 2008.

Provdagar år 2007

25.5. kl 12.00-14.00
21.6. kl 10.00-12.00
20.7. kl 10.00-12.00
17.8. kl 10.00-12.00
14.9. kl 10.00-12.00
12.10 kl 10.00-12.00
9.11 kl 10.00-12.00
7.12 kl 10.00-12.00

Anmälning till provet skall ske senast fem (5) vardagar före provdagen. Till provet som hålls den 25 maj 2007 kan man ändå anmäla sig ännu den 22 maj 2007.

Anmälning till provet sker lättast med hjälp av en blankett på Eviras webbsidor. Det går också bra att anmäla sig via e-post, post eller fax.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för djurhälsa och välmående
Minna Kokkonen
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors
e-post: minna.kokkonenat-merkki.gifevira.fi, fax 020 77 24355

Av anmälan skall följande uppgifter framgå: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, provdatum och provplats, djurslag och om provet avläggs på finska eller svenska.

Också av andra personer än sådana som transporterar hästdjur, nötkreatur, får, getter eller svin och fjäderfä förutsätts utbildning, fastän inget prov krävs.

Mer information om djurtransporter, utbildning och kompetensprov

Anmälningsblanketten

Mer information ger:
Veterinärinspektör Sari Salminen, tfn 020 77 24229
Direktör Riitta Maijala, tfn 020 77 24210, 040 572 2897

 

Teman: