Ansökan om att Pyttis godkänns som fri från VHS antogs

7.3.2008

<div>Finlands ans&ouml;kan om att godk&auml;nna fiskodlingarna i Pyttis kommuns omr&aring;de som fria fr&aring;n VHS antogs i st&auml;ndiga kommittén f&ouml;r livsmedelskedjan och djurh&auml;lsa i Bryssel. Restriktionsomr&aring;det som inr&auml;ttats p&aring; grund av VHS-sjukan kan avvecklas n&auml;r beslutet publiceras i kommissionens officiella tidning i v&aring;r. </div>

Virussjukan VHS påträffades i fiskodlingarna i havsområdet i Pyttis kommuns område år 2000 och 2001. Odlingarna blev fria från sjukan med hjälp av kortvariga produktionsstopp som utfördes i samarbete med veterinärmyndigheterna. Under åren 2006 - 2007 utförde myndigheterna effektiviserade kontroller för att säkra att sjukan var utrotad. I januari 2008 skickades ansökan till EU-kommissionen.  

Programmet som siktar till att utrota VHS-sjukan fortgår på Åland. Inom restriktionsområdet i Nystad, Pyhäranta och Raumo pågår som bäst ett provtagningsprogram som har som mål att påvisa att man har övervunnit VHS-sjukan.

VHS-sjukan smittar inte till människor och symptomfria fiskar kan användas som livsmedel. Regnbågsforell är den känsligaste arten för VHS. Dödligheten varierar enligt förhållandena från ringa upp till 40 procent.  

Mer information om VHS-sjukan och bekämpning av den finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/vhs


Ytterligare information:

veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 09 160 532 80, 040 356 76 75

länsveterinär Antti Nurmi, Länsstyrelsen i Södra Finland,
tfn 071 873 26 70, 0400 217 9 91

veterinärinspektör Hanna Kuukka-Anttila, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 243 31

 

Teman: