Antalet kompetenstestare och personer med hygienpass ökar kraftigt

19.9.2014

Det finska hygienkompetenssystemet används flitigt: varje år ordnas ca 10 000 testtillfällen och beviljas ca 60 000 nya hygienpass. År 2014 har Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänt närmare 240 nya kompetenstestare. Det miljonte hygienpasset kommer antagligen att utfärdas inom ett år. 

Syftet med hygienpasset är att främja livsmedelssäkerheten inom livsmedelsbranschen i Finland. Hygienpass krävs av personer som arbetar i livsmedelslokaler och som hanterar icke förpackade livsmedel som lätt far illa, till exempel av personer som tillreder eller värmer upp mat, strimlar grönsaker eller skär upp korv. Hygienpass krävs således av de flesta personer som jobbar på kaféer, restauranger, storkök, kiosker, livsmedelsbutiker och fabriker som tillverkar livsmedel.

Hygienpass ska skaffas senast tre månader efter att arbetet inletts. För att få passet ska man antingen godkännas i ett test som mäter kompetensen inom livsmedelshygien eller ha examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen.

”Det finska hygienkompetenssystemet är unikt och har väckt en hel del intresse i andra EU-länder. Förutom på finska och svenska ordnas test även på till exempel engelska, kinesiska och ryska. Test har också avlagts med teckenspråk och punktskrift”, berättar överinspektör Satu Meririnne från Evira.

Evira administrerar och övervakar hygienkompetenssystemet som baserar sig på lagstiftning och auktoriserar de kompetenstestare som ordnar kompetenstest och utfärdar hygienpass. Det finns redan över 2 000 kompetenstestare runt om i Finland. Sedan 2002 har nästan 150 000 kompetenstest ordnats. 

Mer information:
Överinspektör Satu Meririnne, tfn 050 316 0841

Servicenummer för hygienkompetens 029 5300 402 (jour endast tisdagar kl. 9–12)
hygieniapassi@evira.fi
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/  

Teman: