Antalet matförgiftningsepidemier minskade år 2006

17.10.2007

<div>I det nationella matförgiftningsregistret antecknades år 2006 sammanlagt 46 livsmedels- eller vattenburna epidemier som drabbade cirka 1800 personer. Antalet epidemier var 16 % färre än föregående år. Största delen av dem (91 %) var livsmedelsburna. Hushållsvatten orsakade fyra (9 %) epidemier. Norovirus var den vanligaste orsaken till matförgiftningarna. </div>

Färska grönsaker och produkter tillverkade av färska grönsaker var den livsmedelsgrupp som mest rapporterats som orsaken till epidemierna. Grönsaker passerade för första gången kött och köttprodukter som den mest betydande orsaken till matförgiftningsepidemier. De två största epidemierna år 2006 hade också orsakats av grönsaker. Färska grönsaker som infekterats av norovirus ledde till att över 400 personer insjuknade av sallader från en grönsaksleverantör. Inhemsk morot som lagrats över vintern orsakade två Yersinia pseudotuberculosis–epidemier. I den större Y. pseudotuberculosis–epidemin insjuknade över 400 elever och lärare vid skolbespisningen i slutet av augusti. Salmonella orsakade en epidemi och 16 personer insjuknade. Den sällsynta bakterien Clostridium botulinum orsakade två sjukdomsfall där smittan spridits via varmrökt fisk. 

En smittad köksanställd som deltagit i matlagningen samt bristfällig handhygien orsakade fem (11 %) livsmedelsburna epidemier. Det här var den mest betydande orsaken i synnerhet till norovirusepidemierna, där viruset som spritts genom en anställd eller annan person var orsaken till nästan hälften av epidemierna. Brister i kökshygien rapporterades också i samband med cirka hälften av de livsmedelsburna epidemierna. Av de rapporterade felen och bristerna är 30 % förknippade med temperaturer och de hade en betydande inverkan på uppkomsten av 11 epidemier. Förorenade råvaror var klart förknippade med uppkomsten av fem (11 %) epidemier.

Uppgifterna finns i Livsmedelssäkerhetsverkets färska publikation 21/2007, Matförgiftningar i Finland 2006. Publikationen har kommit till som ett samarbete mellan Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Folkhälsoinstitutet och är författad av Niskanen T., Johansson T., Siitonen A. och Kuusi M. Publikationen kan beställas på adressen http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/ (på finska)

Ytterligare information:
Livsmedelsburna epidemier:
Överinspektör Taina Niskanen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24318
Mikrobiolog Tuula Johansson, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24472
Forskningsprofessor Anja Siitonen, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 4744 8245
Epidemiolog Markku Kuusi, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 4744 8935

Hushållsvattenburna epidemier: Forskare Ilkka Miettinen, Folkhälsoinstitutet, tfn (017) 201 371, 040 5725600.

Teman: