Antalet som ska sägas upp vid Evira minskade

23.1.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras preliminära bokslutsuppgifter för år 2014 visar att verkets utgifter minskade mer än väntat och intäkterna ökade mer än väntat.Efter samarbetsförhandlingarna i fjol höstas meddelades hur många personer som kommer att sägas upp, men det antalet kan nu minskas till 33.Den planerade permitteringen av hela personalen kommer inte att genomföras. 

Det totala antalet anställda vid Evira kommer ytterligare att minska under de närmaste åren, då tjänster lämnas obesatta.Effektiveringar och besparingar i verksamheten eftersträvas genom minskning av investeringar, resekostnader och köptjänster samt genom utredning av möjligheterna att effektivera utnyttjandet av lokalerna. 

Mer information:
Generaldirektör Matti Aho, tfn 040 516 9857  

 

Teman: