Antikroppar mot blåtunga har konstaterats hos ett finländskt nötdjur

13.1.2014

<p>Antikroppar mot blåtunga har konstaterats hos ett nötdjur på en köttboskapsgård i sydvästra Finland. Sjukdomssymtom har inte förekommit på gården. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira&nbsp;beror antikropparna sannolikt på vaccinvirus, som har hittats hos nötkreatur 2011 i Ryssland samt 2012 i de baltiska länderna och Polen. I Finland vaccineras inte djur mot blåtunga och det är inte tillåtet att använda levande blåtungevacciner i EU-länderna med undantag för Italien.</p>

Det nötdjur hos vilket antikropparna konstaterades är fött i Finland. Antikropparna visar att djuret i något skede i livet har fått virussmitta. Viruset har sannolikt kommit till Finland med virusbärande svidknott. Antikroppar som uppkommit till följd av smitta blir kvar i åratal.

Blåtunga eller bluetongue är en virussjukdom hos idisslare som sprids av svidknott och som inte smittar människor. Viruset smittar idisslare som hålls som husdjur, kameldjur och vilda idisslare genom bett av svidknott. Sjukdomen har inte konstaterats i Finland.

De prover som tagits på gården undersöktes vid Evira i slutet av 2013 som ett led i den kontinuerliga virussjukdomsövervakningen. I ett prov konstaterades antikroppar mot blåtunga. EU:s referenslaboratorium säkerställde att antikropparna berodde på blåtungavirus av serotyp 14. Djuren på gården undersöktes och ytterligare prover togs på gården, i vilka inga blåtungevirus eller antikroppar konstaterades. Djuren på gården uppvisade inga symtom på blåtunga och de har inte vaccinerats mot blåtunga.

Evira följer förekomsten av blåtunga hos idisslare som en del av det fortlöpande övervakningsprogrammet för djursjukdomar. Fyndet av antikroppar mot vaccinvirus hos ett nötdjur orsakar inga andra åtgärder i Finland.

Mera information om blåtunga: http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/gemensamma+sjukdomar+for+flera+arter/bluetongue/

Mera information:

Specialforskare Ulla Rikula (djursjukdomsvirologi), tfn 050 563 2052
Överinspektör Miia Kauremaa (djursjukdomsövervakning), tfn 0400 318 510

Teman: