Antikroppar mot fågelinfluensavirus har påträffats i gäss- enligt preliminära undersökningar bär fåglarna inte på smittosamt fågelinfluensavirus

31.10.2006

<div>På en gård med fjäderfä i Mellersta Finland konstaterades gäss ha antikroppar mot fågelinfluensavirus fredagen den 27.10.2006. Gässen har inte haft några symptom som tyder på sjukdom. I de preliminära undersökningar av gässen som blev färdiga i dag 30.10.2006 påträffades ingen typ av fågelinfluensavirus som orsakar sjukdom och inte heller någon typ av fågelinfluensavirus som förekommer utan symptom hos vilda fåglar. De slutliga undersökningsresultaten blir färdiga om tre veckor. Resultaten av undersökningen tillkännages så snart de är färdiga.</div>

Fyndet framkom som en del av en riksomfattande uppföljningsundersökning. I samband med de här undersökningarna hittades också antikroppar mot Newcastlesjukan. Undersökningsresultaten av Newcastlesjukan blir också färdiga inom tre veckor. På grund av fynden av antikroppar mot båda sjukdomarna har spärrbestämmelser utfärdats för den aktuella gården.

Fyndet av antikroppar mot virus visar att övervakningen fungerar som en del av den nationella övervakningen av djursjukdomar. Att antikroppar mot fågelinfluensavirus hittades beror sannolikt på att gårdens djur har kommit i kontakt med vilda fåglar, som burit på viruset, vilket har lett till antikroppar hos gässen. Det har med största sannolikhet varit fråga om ett lågpatogent virus, alltså ett virus som inte orsakar sjukdom.

Så kallade lågpatogena fågelinfluensavirus, alltså virus som inte orsakar sjukdom hos fåglar eller människor, har påträffats i stort antal i olika europeiska länder. I Finland har de dock hittills påträffats bland vilda fåglar endast hos måsar år 2005.  Högpatogena typer av fågelinfluensavirus har inte påträffats i Finland. Inom EU-området har de däremot påträffats i 14 medlemsstater. Vissa högpatogena virustyper kan smitta till människor, men smitta är mycket sällsynt.                                               

Newcastlesjukan är en virussjukdom hos fjäderfä. I undantagsfall har den konstaterats orsaka ögoninflammationer hos människor. I övrigt har den inget samband med människornas hälsa.

 

Ytterligare information:

generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Evira, tel. 02077 24000 och 0400 291910
direktören för virologiska forskningsenheten Liisa Sihvonen, Evira, tel. 02077 24570 och 050 5539226
direktören för enheten för djurens hälsa och välbefinnande Riitta Maijala, Evira, tel. 02077 24210 och 040 5722897

Teman: