Antikroppar mot Schmallenbergviruset har påträffats på Åland

17.10.2012

<br /> <br />

I en nötkreatursbesättning på Åland har påträffats antikroppar mot Schmallenbergviruset. Sjukdomen smittar inte människan och leder inte heller till åtgärder från myndigheternas sida. Om eventuella behandlingsåtgärder kan överenskommas med den lokala veterinären.

De undersökta proverna har tagits i samband med uppföljningen av virussjukdomar bland nötkreatur i slutet av september. Nötkreaturen är födda på Åland och att antikroppar påträffades visar att nötkreaturen i något stadium smittats av viruset. Viruset kan ha kommit till Åland med virusbärande svidknott eller införda idisslare. 

I Europa är Schmallenbergviruset ett nytt virus, som senaste höst påträffades i Tyskland. Virus och antikroppar mot viruset har påträffats i flera europeiska länder, även i Danmark och Sverige.

Schmallenbergviruset smittar från en idisslare till en annan via svidknottsbett. Viruset smittar idisslare och kameldjur som hålls som husdjur och också frilevande hjortdjur under våren och hösten då svidknotten är aktiva. Om ett djur smittas under dräktigheten, kan viruset störa fostrets utveckling. I det område där sjukdomen förekom i fjol (Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, England) föddes också senaste vinter och vår missbildade lamm och kalvar. Hos vuxna individer är smittan ofta symptomfri eller också kan det förekomma feber, ibland diarré och nedsatt mjölkproduktion. 

Evira undersöker prover från idisslare som skickats in på grund av förtida kalvningar och importerade idisslare med tanke på Schmallenbergvirus och antikroppar mot viruset. Prover av nötkreatur från besättningar i södra och sydvästra Finlands kustområde och på Åland undersöks också med tanke på Schmallenbergvirus och antikroppar mot viruset. 

Läs mer:


Mer information ger:
Specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052, ulla.rikula at-merkki.gif : 1 kB evira.fiTeman: