Användarenkäten om tjänsten på www.evira.fi är färdig

10.3.2008

<div>En anv&auml;ndarenk&auml;t om Eviras webbplats www.evira.fi gjordes i december-januari. Avsikten med enk&auml;ten var att f&aring; information om dem som anv&auml;nder webbplatsen och om deras erfarenheter. Det fanns fr&aring;gor om bland annat hur helt&auml;ckande, p&aring;litliga och tillg&auml;ngliga webbsidorna &auml;r. Resultaten av enk&auml;ten &auml;r till nytta vid utveckling av webbplatsen.</div>

Undersökningen gjordes på Eviras uppdrag av Adage Oy, som är specialiserat på tillgänglighetsundersökningar och planering av användargränssnitt. Enligt forskningsdirektör Raino Vastamäki var omdömet om webbplatsen ovanligt positivt. Webbplatsen konstaterades vara allmänt nyttig (94 %), aktuell (93 %) och mångsidig (91 %). Många ansåg att webbsidornas layout är saklig (93 %) och att det språk som används är lätt att förstå (91 %). Det allmänna vitsordet för webbplatsen blev på skolans vitsordsskala i medeltal 8,1 (median 8,0).

I den allmänna bedömningen ansåg 56 % av de svarande att webbplatsen är lätt att använda. 51 % av de svarande ansåg att webbplatsen är smidig att använda, medan 47 % tyckte att den är trevlig.

Minst nöjda var de svarande med lättheten att använda webbplatsen och sökfunktionen. Det ansågs besvärligt att söka kontaktuppgifter, då man i sökningen bara kan söka på namnet och inte enligt personens uppgift. Det framkom också andra utvecklingsidéer som kommer att beaktas då webbplatsen utvecklas.

Enkäten gjordes på webben. Den besvarades av 347 användare. Största delen av de svarande var studerande, medborgare eller myndigheter. Kvinnorna var i klar majoritet bland de svarande, 81 %. Knappt hälften av de svarande besökte webbplatsen varje vecka och hälften en gång i månaden eller mera sällan. Det mest typiska var att webbplatsens adress hade hittats via en söktjänst, en annan nättjänst eller en vän/kollega. Det klart populäraste innehållet är livsmedel.

Bland dem som deltog i enkäten lottades 10 st paket med två biobiljetter ut. Biljetterna vanns av:

Anna-Maija Anttonen, Kajana
Jaana Hyytiä, Vanda
Lari Hölttä, Kuopio
Minna Kylä-Utsuri, Kuivasjärvi
Milla Lukkari, Helsingfors
Sari Moilanen, Tammerfors
Minna Niemelä, Vanda
Marina Nykamp, Kaperö
Kaisa Toivanen, Siilinjärvi
Anna-Liisa Virkki, Helsingfors

Biljetterna har sänts per post till vinnarna. Vi gratulerar!

Ett varmt tack till alla som besvarade enkäten.

Ytterligare information:
kommunikationschef Marja Laeslehto, tel. 020 77 24010, 050 386 8401
specialplanerare Pia Vikman-Roslin, tel. 020 77 24011, 0400 951 937

Teman: