Anvisningar om mikrobiologisk provtagning och analyser av livsmedel har publicerats

9.6.2009

<p>Evira har utarbetat två anvisningar om mikrobiologisk provtagning och analyser av livsmedel. I anvisningarna betonas att man vid planeringen av provtagning och analyser ska beakta förekomsten av risker både i egenkontrollen och i myndighetstillsynen.</p>

Eviras anvisning 10501/1 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EG) Nr 2073/2005 är riktad till livsmedelsföretagare. I förordningen anges den provtagningsfrekvens som krävs i egenkontrollen endast för slaktkroppar samt malet kött, köttberedningar och mekaniskt urbenat kött i de anläggningar som producerar sådana. I anvisningen rekommenderas minimifrekvenser för provtagningen för de mikrobiologiska krav för vilka inga provtagningsfrekvenser anges i förordningen om mikrobkriterier.

Eviras anvisning 10502/1 Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit är riktad till livsmedelstillsynsmyndigheterna för att klargöra hur de mikrobiologiska kraven på livsmedel i gemenskapslagstiftningen ska tillämpas i myndighetstillsynen. Det rekommenderas att myndigheterna genomför patogenprojekt på sitt område.

Anvisningarna finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/oppaat___handbocker___guidebooks/  
Översättning av anvisningarna till svenska pågår.

Ytterligare information: direktör Maija Hatakka, tel. 020 77 24246, 040 835 9810

 

Teman: