År 2008 varnade Finland om 93 livsmedels- och foderpartier inom EU:s system för snabb varning RASFF - systemet firar i år sitt 30-årsjubileum

15.4.2009

<div>Europeiska gemenskapens medlemsstater varnar om hälsovådliga livsmedels- och foderpartier man påträffat inom EU:s system för snabb varning RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). År 2008 gav Finland 93 varningar, av vilka 82 gällde livsmedel och 11 foder. Via systemet förmedlas snabbt information om olika specialsituationer som hänför sig till livsmedel såväl inom EU som i s.k. tredje länder. Om melaminkrisen i Kina och dioxinerna i irländskt svinkött informerades just via detta system.</div>

Finland anslöt sig till systemet RASFF som EFTA-land år 1994. Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som systemets kontaktmyndighet i Finland. Varningar ges såväl om produktpartier som strider mot bestämmelserna som konstaterats i gränskontrollen som om livsmedel och foder som dragits tillbaka från marknaden. Mat för sällskapsdjur betraktas också som foder. Alla tilläggsvarningar inberäknade förmedlade systemet i fjol över sju tusen varningar. Med hjälp av systemet förmedlas information utgående från vilken man snabbt kan dra bort hälsovådliga produkter från marknaden. Tillverkningslandets myndigheter i EU:s medlemsstater och också i s.k. tredje länder informeras om varningarna och kan så effektivera sin kontroll. Europeiska unionen kan förbjuda införsel av produkter av dålig kvalitet till sitt område eller bestämma att alla införda partier kontrolleras.

Antalet varningar som Finland gett har stigit årligen. Huvuddelen av fallen uppdagas i tullaboratoriets kontrollundersökningar. År 2008 var de vanligaste orsakerna till varningar om livsmedel tillsatser, mykotoxiner, svag mikrobiologisk kvalitet och främmande ämnen. Finland har gett varningar om såväl thailändska grönsaker och kosttillskott från USA som kinesiska kärl och europeiska foder.

Europakommissionen publicerar en gång i veckan information om RASFF-varningarna och utarbetar en omfattande årlig rapport. Årsrapporten 2008 är färdig i sommar, då man i Bryssel också firar varningssystemets jubileumsår. Finland har varit med halva tiden, men först under den tiden har systemet tekniskt och innehållsmässigt utvecklats till en viktig informationskanal såväl inom EU som i riktning mot de s.k. tredje länderna. Det är i sista hand konsumenterna som drar nytta av en snabb informationsförmedling; spårningen underlättas och man kan snabbt få bort livsmedel och foder som strider mot bestämmelserna från marknaden.

Veckoförteckningarna och de gamla årsrapporterna finns på kommissionens webbsidor under
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Mer information ger:
Överinspektör Hilpi Jenu, tfn 020 77 24311


Teman: