År 2010 lämnade Finland 130 varningar om livsmedel och foder inom EU:s snabbvarningssystem RASFF

15.2.2011

<p>Medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen lämnar en varning om hälsovådliga livsmedels- och foderpartier man påträffat inom EU:s system RASFF för snabb varning myndigheterna emellan (Rapid Alert System for Food and Feed). År 2010 lämnade Finland 130 varningar inom systemet. Antalet varningar inom hela systemet alla tilläggsvarningar inberäknade översteg 8500 stycken. Via systemet förmedlas snabbt information också om olika livsmedels- och foderkriser. Den senaste av dem gällde dioxin i tyskt foder.</p>

Av de 130 varningar som Finland lämnat gällde 107 livsmedel, 13 kontaktmaterial och 10 foder. Kontaktmaterial är t.ex. kärl, köksredskap och olika slag av utrustning. Som foder räknas också foder för sällskapsdjur. Huvuddelen av varningarna kom från Tullaboratoriets tillsynsundersökningar och gällde sålunda livsmedel av ickeanimaliskt ursprung och kontaktmaterial.

År 2010 var de vanligaste orsakerna till livsmedelsvarningar tillsatser, nya livsmedel och den mikrobiologiska kvaliteten. De flesta varningarna lämnades om den produktkategori som omfattade kosttillskott. Av medlemsstaterna lämnade Finland mest varningar om genetiskt modifierade livsmedel och nya livsmedel. Orsaken till varningarna om kontaktmaterial var att kemiska ämnen lösgjorde sig. De flesta av dessa kontaktmaterial kom från Kina. Fodren var för det mesta europeiska och orsaken till varningarna var i samtliga fall salmonella. Finland lämnade varningar om produkter från sammanlagt 36 olika länder. I täten för varningarna från Finland stod fortsättningsvis trion Kina, USA och Thailand.

Alla tilläggsvarningar inbegripna lämnades förra året sammanlagt över 8500 varningar inom systemet, vilket var mer än under tidigare år. Varningar lämnas mest om asiatiska och europeiska produkter. Italien, Tyskland och England lämnade mest varningar. De vanligaste produktkategorierna var nötter, nötprodukter och frön, frukt och grönsaker jämte fisk och fiskprodukter. Den vanligaste orsaken till en varning var fortsättningsvis aflatoxiner i nötter.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som finländsk kontaktpunkt inom systemet RASFF. Varningar lämnas såväl om sådana partier som ertappats inom gränskontrollen som om livsmedel, kontaktmaterial och foder som återkallats från marknaden. Via systemet fås information om produkternas spridning och utgående från det kan hälsovådliga produkter återkallas från marknaden. Europeiska unionen kan förbjuda införsel av produkter av usel kvalitet till sitt område eller bestämma att alla införda partier skall kontrolleras.

Europeiska kommissionen publicerar en omfattande årsrapport över systemet. Systemet RASFF firade sitt 30-årsjubileum år 2009. Finland har varit med i systemet sedan år 1994. Årsrapporterna, material om jubileumsåret och information som hänför sig till systemet RASFF finner du på Europeiska kommissionens webbsidor under: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Information som hänför sig till systemet RASFF och tidigare RASFF-meddelanden från Finland finner du på Eviras webbsidor under: evira.fi > livsmedel > tillverkning och försäljning > tillsyn > RASFF-systemet

Mer information ger: Överinspektör Hilpi Jenu, tfn 020 77 24311

Teman: