Asiatiska långhorningar sprids med träemballage

11.5.2012

<p>Asiatisk långhorning <em>(Anoplophora glabripennis)</em> är en skadegörare på lövträd. Den är klassificerad som farlig och hotar spridas från Asien till Europa via träemballage. I synnerhet träpallar och annat träemballage för stenmaterial såsom gatstenar och gårdsplattor måste kontrolleras noggrant med tanke på förekomst av larvgångar eller vuxna långhorningar. Observationer bör anmälas till Evira.</p>

Värdväxter för långhorning Anoplophora glabripennis är många inhemska lövträd såsom asp, poppel, sälg, lönn, björk, al, äppelträd och päronträd. Långhorningens stora larver lever inne i trädstammen och äter stora gångar i stammen. Till följd av angreppen torkar kvistarna och hela trädet kan dö.

Anoplophora glabripennis är en stor, 2,5–3,5 cm lång skalbagge. Den har vita prickar på svart botten. Långhorningens randiga känselspröt är längre än kroppen.

Granska om träpallar har larvgångar, gnagspånor, larver och vuxna långhorningar

Speciellt riskfyllt för spridning av långhorningar är träemballage för stenmaterial. Det importeras till exempel mycket gatstenar och gårdsplattor från Kina, där långhorningar förekommer. Stenmaterialet och emballaget kan ha sitt ursprung i Kina, även om varorna importeras till Finland från något annat EU-land.

Under de senaste åren har två exemplar av långhorning Anoplophora glabripennis hittats i Finland. Båda hade kommit till Finland med försändelser av stenmaterial. Det har också gjorts fynd i många andra EU-länder. I Holland hittades nyligen larver av Anoplophora glabripennis i förpackningar med stenmaterial. I april hittades långhorningar i England. De hade spridit sig till flera växande lövträd från ett företag som importerar stenmaterial.

Importörer och andra företag som hanterar träemballage bör kontrollera emballaget med tanke på att det kan innehålla långhorningar. Även då man arbetar med stenläggning till exempel på gårdsplaner vid egnahemshus ska man vara uppmärksam på risken för långhorningar. Om man upptäcker larvgångar, gnagspån, långhorningar eller larver ska man anmäla det till Evira. I emballaget kan man hitta levande långhorningar eller larver, även om det är märkt med en stämpel som anger att det har behandlats mot växtskadegörare enligt den internationella standarden ISPM 15.

Plantor av japansk lönn kan ha med sig långhorningar av arten Anoplophora chinensis

Via planthandeln sprids Anoplophora chinensis som är en släkting av Anoplophora glabripennis. Den ser ut som Anoplophora glabripennis och sprids speciellt med plantor av japansk lönn som importeras från Kina till EU-området. Plantbutikerna och plantskolorna måste granska inkommande plantor av japansk lönn med tanke på förekomst av långhorningar. Ett runt utgångshål i stammens nedre del, träspånor på marken intill plantan, tynande tillväxt och sprickor i barken är tecken på långhorningar.

Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer genomför marknadskontroll av träemballage och plantor genom stickprov.

Observationer av och misstankar om långhorningar ska anmälas till Evira: kasvinterveys at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Anoplophora glabripennis:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Anoplophora glabripennis

Anoplophora chinensis
:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Anoplophora chinensis

Andra farliga växtskadegörare: www.evira.fi/farliga_vaxtskadegorare

Mera information:
Överinspektör Otto Hukka, Evira, tfn 029530 5160

Teman: