Återkallandet av nötköttet som införts från Holland breddas

10.5.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter att allt det nötkött, som det holländska företaget levererat till Finland och alla produkter som tillverkats av det återkallas från handeln. Alla företag som använt av köttet i fråga i sina produkter skall återkalla produkterna från handeln. PNM-PAN Nordic Meat Oy i Helsingfors har redan återkallat sina produkter.</p>

Köttets ursprung kan inte utredas, eftersom spårbarhetsinformationen är bristfällig. Därför kan en hälsofara inte uteslutas. En del av köttpartierna innehåller dessutom hästkött, fastän det inte har nämnts i påskrifterna på förpackningen.

Den holländska tillsynsmyndigheten har befallt att produkterna som 1.1.2011–15.2.2013 levererats från Willy Selten B.V. / Wiljo som säkerhetsåtgärd skall återkallas. Av köttet har levererats sammanlagt cirka 50 miljoner kilo till 16 medlemsländer. I Finland har köttet levererats till PNM-PAN Nordic Meat Oy i Helsingfors, som levererat kött vidare till flera finländska företag.

Evira sänder tillsynsbegäranden till de kommuner, inom vilkas område det verkar sådana företag, till vilka PNM-PAN Nordic Meat Oy har levererat holländskt nötkött. Evira ber kommunerna säkerställa att företagen återkallar produkterna.

Mer information ger:
Enhetschef Arja Kaiponen, tfn 050 3868 432
Överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416

Teman: