Återkallelser och tillsatsernas E-koder nu på svenska som mobiltjänst

21.3.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tagit i bruk en mobiltjänst, där man med hjälp av en E-kod lätt kan kontrollera namnet på tillsatsen eller E-koden med hjälp av namnet. Också återkallelser kan läsas via mobiltjänsten.</p>

Med mobiltjänsten kan man söka information om tillsatser som står på livsmedelsförpackningen till exempel på butiksresan. Med hjälp av E-mobilen får man också information om tillsatsens ursprung och användningsändamål. Återkallelser , som görs med hälsofarliga livsmedel kan också läsas via mobiltjänsten.

Mobiltjänsten fungerar i de flesta mobiltelefoner som finns på marknaden. Tjänsten är avsedd för nya mobiltelefoner med internetuppkoppling. För dataöverföringen debiteras enligt teleoperatörens egen prislista. E-mobil fungerar också via utländska operatörer.

Mobiltjänsten kan tas i bruk på adressen http://m.evira.fi/portal/se/.
Tjänsten kräver inte registrering.

Mer information om tillsatser :
Livsmedel > Information om livsmedel > Sammansättning > Medel som förbättrar livsmedel >
  Tillsatser

Mer information om återkallelser:
Livsmedel> Tillverkning och försäljning> Återkallelser

Ytterligare information:
överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 040 489 3346 (tillsatser)
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416 (återkallelser)
informatör Eija Tammisalpa, tfn 050 561 4336 (E-mobil)

Teman: