Avbrott i de patologiska djursjukdomsundersökningarna vid avdelningen i Seinäjoki

21.2.2008

<div>P&aring; grund av renovering &auml;r obduktionsutrymmena vid Eviras avdelning i Sein&auml;joki st&auml;ngda fr&aring;n 27.2.2008 i cirka 3 veckor. Under den tiden kan hela djur eller delar av djur inte tas emot f&ouml;r patologiska unders&ouml;kningar i Sein&auml;joki. Unders&ouml;kningar av tr&auml;ck-, blod- och r&aring;mj&ouml;lksprover av levande djur g&ouml;rs p&aring; normalt s&auml;tt i Sein&auml;joki. Under renoveringen s&auml;nds de patologiska proverna tillf&auml;lligt till Eviras andra verksamhetsorter.</div>


Information om när obduktionsverksamheten återupptas kommer att ges så snart som möjligt. Tidtabellerna för undersökning av patologiska prover kommer om möjligt att hållas normala under den här tiden. Evira beklagar det extra besvär som arrangemangen kring provsändningarna eventuellt orsakar.

 

Under renoveringen sänds:
Prover av svin, fjäderfä och pälsdjur i första hand till Helsingfors. 

Prover av nötdjur och små idisslare samt av hästar kan beroende på lämpliga transportförbindelser sändas till Uleåborg, Kuopio eller Helsingfors.

Allmänna anvisningar för sändning av prover, adresser och kontaktuppgifter:   http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/djursjukdomsforskning/anvisningar_for_forsandning_av_prover/ 

Ytterligare information: enhetsdirektör Marja Fossi, Evira, tel. 020 77 25400

 

 

 

 

 

 

Teman: