Avbrott i de patologiska undersökningarna vid Eviras enhet i Kuopio 28.6-16.7.2010

22.6.2010

<p>Obduktionssalen i Eviras enhet i Kuopio är stängd under tiden 28.6–16.7.2010 på grund av golvreparation. Under den tiden kan inte utföras dödsorsaksundersökningar eller patologiska undersökningar av organprover. Alla andra laboratorieundersökningar, såsom undersökningar av fiskar och kräftor, kalvdiarréundersökningar och bakteriologiska undersökningar utförs hela tiden normalt i Kuopio.</p>

Prover avsedda för dödsorsaksundersökning skall levereras direkt till Eviras andra enheter, allt enligt transportarrangemangen antingen till Helsingfors, Seinäjoki eller Uleåborg. Vi beklagar det extra besvär som arrangemanget eventuellt medför kunderna.

Allmänna insändningsanvisningar, adress- och kontaktuppgifter (Evira)

Mer information ger
Evira / kontoret i Kuopio, tfn 020 77 24952.

 

Teman: