Bakterien Yersinia pseudotuberculosis påträffats i lagerlokaler för morot

22.9.2006

<div>I miljöproverna som analyserats i samband med magsjukdomsepidemin i Tusby och Kervo har påträffats bakterien Yersinia pseudotuberculosis. Bakterier har påträffats på golven i morötternas lagerlokaler i prover som tagits i lagret till företagaren som levererar grönsaker till skolorna. I lagerlokalen i fråga har förvarats obehandlad och otvättad fjolårsmorot. Morötternas kvalitet har varit låg. I avsikt att utreda smittosambandet kommer bakteriestammar som isolerats i miljön att jämföras med patientfynden. I analyserade morots-, sallat- och andra livsmedelsprover har än så länge inte påträffats av bakterien yersinia. Laboratorieanalyserna av livsmedelsproverna fortsätter. Resultaten av dessa analyser blir klara i slutet av nästa vecka. Intervjuerna av patienterna är inte heller ännu slutförda.</div>

Under de två sista veckorna i augusti drabbades över hundra personer i Tusby och Kervo av en febrig magsjukdom, huvuddelen av dem skolelever och dagisbarn. Orsaken till epidemin misstänktes redan från första början vara färska grönsaker som serverats i samband med skolmaten. Skolorna i bägge kommunerna skaffar sina grönsaker från samma leverantör. Av maten som serverats i skolorna och av leverantören till grönsakerna har tagits prover för analys.

En annan epidemi orsakad av Y. pseudotuberculosis och med morot som källa konstaterades tidigare denna sommar i månadsskiftet maj-juni i Nurmestrakten. Också åren 2003 och 2004 har i Finland förekommit en epidemi bland skolelever förorsakad av bakterien Y. pseudotuberculosis och smittokällan konstaterades också då vara inhemsk morot. Orsaken till epidemin har i samtliga fall visat sig vara fjolårsmorot som lagrats över vintern. Bakterien Y. pseudotuberculosis kan hamna i morötter från marken. Alla epidemier har fått sin början under senvåren eller försommaren, då morötterna lagrats i mer än ett halvt år och bakterien haft möjlighet att föröka sig under lagringen.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har åren 2005 och 2006 undersökt inhemska sallaters och morötters mikrobiologiska säkerhet genom att kartlägga dessa produkters Y. pseudotuberculosis -halter. Y. pseudotuberculosis har inte isolerats ur ett enda analyserat färskvaruprov under den tid projektet pågått. Y. pseudotuberculosis kan anses som en mycket sällsynt miljöbakterie. Morötter ur den nya skörden kan tryggt ätas, om man bara håller i minnet att grönsaker skall hanteras på ett hygieniskt sätt. Morötter skall skalas och tvättas väl före användning.

Mer information ger:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, överinspektör Taina Niskanen, tfn 020 77 24318

Mer information om epidemiutredningen som gjorts i kommunerna ger:
Ledande läkaren i Tusby Riitta Ristolainen, tfn 040 314 3601
Ledande läkaren i Kervo Leena Piikivi, tfn 09 2949 3210
Ledande miljöinspektören i Kervo Hannu Pöyry, tfn 040 513 4002

 

Teman: