Bakterien Yersinia pseudotuberculosis visat sig vara orsaken till magsjukdomsepidemin i Tusby och Kervo

8.9.2006

<div>Under de två sista veckorna i augusti insjuknade ett hundratal människor i Tusby i en febrig magsjuka, huvuddelen av dem skolelever och dagisbarn. Också i Kervo har flera tiotal grundskolelever drabbats av sjukan. De vanligaste symptomen är magknip och feber, men knölros har också förekommit. I Tusby har fjorton personer lagts in på sjukhus och fyra personer opererats till följd av att man misstänkte blindtarmsinflammation. Nya sjukdomsfall har inte längre påträffats. </div>

Epidemin härstammar sannolikt från färska grönsaker som serverats i skolorna. Bägge kommunerna anskaffar sina grönsaker från samma plats. Av maträtterna som skolorna serverat och av leverantören till grönsakerna har tagits prover för analys. De första analysresultaten blir färdiga nästa vecka.

En annan epidemi orsakad av Y. pseudotuberculosis konstaterades tidigare denna sommar i måndasskiftet maj-juni i Nurmestrakten. Epidemikällan visade sig då vara inhemsk morot. I Finland har de senaste åren påträffats flera Yersinia pseudotuberculosis -epidemier bland skolelever. Smittkällan har också tidigare visat sig vara inhemsk morot år 2003 och 2004 och inhemsk isbergssallat år 1998 och 1999 och kinakål år 2001.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill påminna om att god hygien måste iakttas vid hantering av alla slag av grönsaker. Grönsaker kan innehålla sjukdomsalstrande bakterier. Rotfrukter skall skalas och tillräckliga mängder friskt vatten skall användas vid tvätt av grönsaker.

Teman: