Begränsningar i användningen av preparatet EUPAREN M och godkännande av ersättande preparat

22.5.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket har den 16 maj 2007 begränsat användningen av preparatet Euparen M i grundvattenområden. Enligt en bedömning som Finlands miljöcentral gjort är det uppenbart att preparatets sönderfallningsprodukter hamnar i grundvattnet i sådana mängder som överstiger det tillåtna gränsvärdet. </div>

Den nya begränsningen lyder på följande sätt: ”Bekämpningsmedlet kan migrera i marken och därför får det inte användas i viktiga grundvattenområden eller sådana grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjningsbruk (grundvattenområdesklass I och II). Kring brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten skall lämnas en skyddszon som är minst 30 - 100 meter bred och som inte behandlats med bekämpningsmedlet. Användning av bekämpningsmedlet på grova mojordar eller jordarter som är grövre än så borde undvikas”.

Enligt ett beslut som meddelades den 23 april 2007 är användning av preparatet Euparen M helt förbjudet i följande kommuner: Asikkala, Esbo, Evijärvi, Finström, Hollola, Imatra, Jomala, Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Jämsä, Jämsänkoski, Kajana, Grankulla, Kempele, Kyrkslätt, Korpilahti, Kuhmois, Laukas, Leivonmäki, Luhanka, Masku, Muhos, Muurame, Nådendal, Nousis, Uleåborg, Padasjoki, Paltamo, Pedersöre, Puolanka, Reso, Ruokolax, Rusko, Sjundeå, Sysmä, Toivakka, Åbo, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Vahto, Vanda och Ylikiiminki. Inom de ovan nämnda kommunernas områden kan för bekämpning av fruktskorv utöver de preparat som godkänts tidigare också användas preparaten Dithane NT, Scala och Signum under vegetationsperioderna 2007 och 2008.

Evira har den 16 maj 2007 avlägsnat den s.k. begränsningen för upprepad användning för preparaten Baykor och Delan WDG. Användning av dessa preparat är tillåtet under på varandra följande år på samma odlingsskifte i alla för närvarande godkända bruksobjekt.

Mer information ger:
Överinspektör Reijo Vanhanen, avdelningen för kontroll av jordbruksproduktion, tfn 020 77 25182

Teman: