Begränsningarna i exporten av finländska livsmedel till Ryssland skjuts fram

15.7.2010

<p>&nbsp;</p>

Enligt den information som Livsmedelssäkerhetsverket Evira i dag fått från den ryska myndigheten för veterinärmedicin och växtsundhet träder de temporära exportbegränsningarna som Ryssland fastställt för 14 finländska anläggningar i kött- och mjölkbranschen i kraft först den 23 juli 2010. I praktiken innebär det att produkter från anläggningarna i fråga under denna tid kan exporters till Ryssland. Evira utreder i samarbete med anläggningarna hur exporten av livsmedel kunde fortsätta på normalt vis.

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Enhetsdirektör Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

 

Teman: