Behandling med läkemedel effektiv mot älgfluginfektioner bland renar

21.4.2010

<p>Älgfluginfektioner har konstaterats orsaka stor skada bland renarna. Behandling med ivermektin visade sig effektivt hålla älgflugan under kontroll inom rennäringen och ha fin effekt vid behandling av insjuknade renar. Läkemedelsbehandlingens effekt undersöktes i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa.</p>

Älgflugan ( Lipoptena cervi) har under de senaste årtiondena spritts norrut och numera sträcker sig förekomsten ända till det södra renskötselområdet. Inom rennäringen har man förberett sig på bekämpning av de skadliga effekterna av denna ektoparasit som hör till lusflugorna. Numera behandlas cirka 80 procent av våra livrenar årligen med läkemedel mot ekto- och endoparasiter. Den verksamma substansen i dessa läkemedel är ivermektin. Ivermektinets effekt vid bekämpning av älgflugan har undersökts i ett forskningsprojekt i Evira.

Projektet är en del av den forskning bland viltlevande och inhägnade djur som Evira utför och som hänför sig till djurens hälsa och välfärd. Forskningsresultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen Annales Zoologici Fennici 2010: 47, pp. 28-36   (pdf, 1170kb)
Kynkäänniemi S-M, Kortet R, Härkönen L, Kaitala A, Paakkonen T, Mustonen A-M, Nieminen P, Härkönen S, Ylönen, Laaksonen S. Threat of an invasive parasitic fly, the deer ked ( Lipoptena cervi), to the reindeer (Rangifer tarandus tarandus): experimental infection and treatment.

Bekanta dig med forskningsprojektet  Spridning av älgflugan – ett hot mot rennäringen
Bekanta dig också med Eviras övriga pågående forskningsprojekt

Mer information om älgflugundersökningen:
forskare Sauli Laaksonen, forskningsenheten för fisk- och vilthälsa, tfn 050 469 1471,
sauli.laaksonen at-merkki-kapea.gif evira.fi

Teman: