Beredskapsövningen SORKKA 2010 ökar myndigheternas beredskap inför en eventuell mul- och klövsjuka

4.10.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar denna vecka, den 6 – 7 oktober, en nationell övning med namnet ”Sorkka 2010” för att öka beredskapen inför en eventuell mul- och klövsjuka.</p>

Syftet med övningen är att säkerställa myndigheternas och slakteriets beredskap att bekämpa mul- och klövsjuka så att sjukdomen inte sprider sig vidare från slakteriet. Under övningen testas i en fiktiv situation hur tillräckliga och effektiva myndigheternas och slakteriets beredskapsplaner och åtgärder är.

I beredskapsövningen deltar utöver Evira också regionförvaltningsverket i Lappland, regionförvaltningsverket i östra Finland genom sitt kontor i Kuopio och ett slakteri i området. I övningen deltar endast myndigheterna och slakteriets personal. Inga gårdar besöks eller kontaktas.

Beredskapsövningen bygger på Rådets direktiv 2003/85/EG, som ålägger medlemsstaterna att arrangera en beredskapsövning med tanke på en eventuell djursjukdom som lätt sprider sig två gånger under en femårsperiod. Den förra beredskapsövningen med tanke på mul- och klövsjuka arrangerades i Finland år 2005 och en beredskapsövning med tanke på blue tongue år 2008.

 Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), Europakommissionen och grannländerna har i förväg informerats om övningen.

Mul- och klövsjukan är en virussjukdom som smittar klövdjur och som mycket lätt sprider sig. Typiska symptom på sjukan hos nötkreatur är feber, matvägran, dregling, minskad mjölkproduktion, hälta och blåsor och sårnader mellan klövarna, på spenarna och kring munnen. Hos svin och får är det synligaste symptomet hälta. Viruset överlever väl i miljön, foder och konstruktioner.

Vid mul- och klövsjuka blir dödligheten vanligen låg; minskad produktion ger de största förlusterna. Då sjukdomen kan inte botas, är det viktigt att den upptäcks så tidigt som möjligt och att man effektivt kan förhindra sjukdomen från att sprida sig. Förekomst av mul- och klövsjuka i marken begränsar utförseln av klövdjur och produkter som erhålls av klövdjur till andra länder.

Mul- och klövsjukan hör till djursjukdomar som lätt sprider sig, som enligt finsk lagstiftning skall bekämpas. I Finland konstaterades mul- och klövsjuka senast år 1959. Ute i Europa har mul- och klövsjuka konstaterats år 2001 (UK, Frankrike, Holland, Irland) och år 2007 (UK). I bland annat Turkiet och flera länder i Asien, Afrika och Sydamerika förekommer sjukdomen jämnt och ständigt.

Mul- och klövsjukan är en djursjukdom och den smittar inte människan.

Mer information om övningen:
Direktör Taina Aaltonen, Djurens hälsa och välfärd, tfn 020 77 24008, 040 775 0219
Överinspektör Jenni Kiilholma, tfn 020 77 24268, 040 489 3348
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 020 77 24215, 0400 318 510
Överinspektör Raisa Nevanlinna, tfn 020 77 24216, 0400 920 503

Mer information om mul- och klövsjuka:
Veterinär Ulla Rikula, tfn 020 77 24585, 050 563 2052

Teman: