Besiktningen av kött från frilevande vilt i slaktskjul upphör i slutet av augusti

1.7.2013

<p>Kött från frilevande vilt kan efter 31.8.2013 inte längre besiktas på en sådan plats, som en kommunal veterinär godkänt för slakt av frilevande vilt dvs. i ett s.k. slaktskjul.</p>

Från ett sådant slaktskjul, som inte godkänts som en inrättning för vilthantering, kan inte levereras kött till köttanläggningar från och med 1.9.2013. I slaktskjul kan hanteras endast obesiktat kött från vilt.

Kött från frilevande vilt kan efter 1.9.2013 besiktas endast i en inrättning för vilthantering. För sådana slaktskjul, som uppfyller kraven som uppställts för en inrättning för vilthantering, kan ansökas om ett godkännande som en inrättning för vilthantering från Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Tillstånd att slakta frilevande vilt i ett renslakteri ansöks från regionförvaltningsverket i Lappland.

Mer om detta ämne:

Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Köttbesiktning > Köttbesiktning av frilevande vilt

Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Köttbesiktning > Obesiktat kött från frilevalde vilt

Mer information ger:
överinspektör Marianne Peltomaa, tfn 050 439 9657
överinspektör Anne Fagerlund, tfn 050 386 8415

Teman: