Bestämmelserna om resande sällskapsdjur ändras

28.12.2011

<p>Kraven på behandling med läkemedel för att förhindra att bandmask <em>(Echinococcus multilocularis)</em> sprider sig ändras från och med början av år 2012. Framöver skall också under 3 månader gamla valpar som införs från EU-länder och till exempel hundar som kommer till Finland från Sverige behandlas med läkemedel innan de kommer till landet. Hundar som införs till Finland skall behandlas med läkemedel som förebygger <em>Echinococcus multilocularis</em> -smitta högst fem, men minst ett dygn före införseln. Mycket resande hundar som har ett pass för sällskapsdjur kan också behandlas regelbundet med högst 28 dygns intervall. Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs framöver endast av hundar, katter behöver inte längre behandlas.</p>

Undersökningar för rabiesantikroppar hos hundar och katter krävs inte när de reser från Finland till Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Malta. Alla djur som transporteras till medlemsländerna ska dock vara vaccinerade mot rabies minst 21 dagar före införseln.

Hundar, katter och frettar ska beroende på utgångslandet åtföljas av ett sällskapsdjurspass eller ett veterinärintyg enligt bilagan till kommissionens genomförandeförordning av 15.12.2011.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Närmare information kan ses på Eviras internet-sidor:
Införsel av sällskapsdjur till Finland från EU-länder och utförsel av sällskapsdjur från Finland till EU-länder
http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel_och_utforsel/eu_medlemslander__norge_och_schweitz/hundar__katter_och_illrar/

Transport av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte från länder utanför EU http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel_och_utforsel/inforsel_fran_lander_utanfor_eu/hundar__katter_och_illrar/import_utan_kommersiellt_syfte_fran_lander_utanfor_eu_/

Import av hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte från länder utanför EU http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel_och_utforsel/inforsel_fran_lander_utanfor_eu/hundar__katter_och_illrar/import_i_kommersiellt_syfte_fran_lander_utanfor_eu_/

Yytterligare information:
EU-medlemsländer, Norge och Schweitz
ehyt at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Rådgivningstelefon 020 690 991, öppet på må-ons kl. 9-11
Överinspektör Tiina-Mari Aro, Evira
Överinspektör Virva Valle, Evira

Import utanför EU
kolmasmaa at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Överinspektör Marika Immonen, Evira

Import i kommersiellt syfte utanför EU
lentoasema at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Överinspektör Tiina Juselius, Evira, tel. 050 528 9879

Teman: